Instructor Development Course

En hel IDC (Instructor Development Course) är en kurs som är uppdelad i två delar (tre om vi tar med EFR Instruktörsdelen vilket är ett krav för att bli OWSI), Man börjar med att gå igenom de delar en Assistant Instructor (AI) kan och får göra och går sedan vidare till att bygga på med de delar som gör en till Open Water Scuba Instructor (OWSI). Kurserna (inkl. EFR Instruktör) kan göras vid helt skilda tillfällen eller som en hel sammanhängande kurs, gemensamt för hur du än väljer är att du startar AI och OWSI via IDC Online eLearning. Känner man sig lite ringrostig från Divemasterkursen vad gäller den rena dykteorin som dykfysiken och dykmedicinen kan man med fördel fräscha upp sina kunskaper med att även göra Dive Theory Online. En AI- kurs kan hållas av en Staff Instructor på ett dykcenter som är minst 5-stjärnigt, för OWSI-delen krävs det att en Course Director håller kursen samt att det hålls på ett 5-stjärnigt IDC-center, för en hel IDC är det naturligtvis en Course Director som måste hålla den.

Vad leder utbildningen till?
Som AI får du själv hålla kursteori med elever samt under överinseende av instruktör bedöma och godkänna elevers kunnande i pool, samt vid ytövningar i öppet vatten. Du får också hålla vissa kurser på egen hand och hålla provdyk för vuxna och även för barn. En Open Water Scuba Instructor (OWSI) kan självständigt planera och hålla grundkurser (OW) fortsättningskurser (AOW) och kan även utbilda Divemasters. För Specialkurser (tex Nitrox, Djup, Torrdräkt…) gäller lite olika förkunskaper och regler för att bli certifierad som instruktör. Det enklaste och smidigaste är såklart att gå sina specialinstruktörskurser för en Course director. Vi håller löpande instruktörskurser under hela året men lägger även upp MSDTprepkurser (5 Specialties) i samband med våra IDC’er.

Vad får du lära dig?
Kurserna innebär att du lär dig hur PADIs system är uppbyggt, vilka regler du måste följa och hur du navigerar bland de olika kurserna. Den största delen är naturligtvis att öva och trimma in de olika kursmomenten som finns på en OW-AOW och DM-kurs. Allt under ledning av din Course Director och de Staff Instructors som hjälper till. Du får öva på att hålla teori-, pool-, och utomhuslektioner samt återigen visa att du kan hantera en nödsituation. Du ska också återigen göra vissa simprov i pool.

Hur lång tid tar det?
Total tidsåtgång med en Course Director då du genomför den första teoridelen via IDC Online är för AI-delen ca 3-4 dagar och för OWSI-delen (inkl. EFRI) ca 4 dagar. För att sedan examineras till Open Water Scuba Instructor måste du vara med på en oberoende examination, IE vilken genomförs av personal. Den tar två dagar och där visar du helt enkelt att du bemästrar de delar som du tränat på under IDC’n och läst på nätet via IDC Online.

Förkunskaper:
 Divemaster eller motsvarande nivå från annan dykorganisation samt att du måste vara eller bli EFR Instruktör i samband med din IDC.

Kurskostnader:
IDC (både AI och OWSI) 9 995:-
Endast AI 4 995:-
Endast OWSI 6 495:-
EFRI 6 500kr inkl. litteratur. Ansökningsavgifter betalas separat.

Priserna är exklusive studiematerial, IDC Crewpack och EFRI Crewpak. Studiematerialet kan köpas via oss.
Kostnader för eLearning, ansökningsavgifter samt examinationen (IE) tillkommer och betalas separat.

Kursstart i Kalmar: EFR instruktör 22 jan.

Totalsumma:
    Till kassan